Orel Blansko

Zpět

V Blansku se rozšířili možnosti ke zlepšení kondice

V sobotu dne 29.11.2003, byl v Blansku za Katolickým domem otevřen další sportovní areál místní jednoty Orla. Po několikaleté výstavbě zde vznikl opravdu kvalitní sportovní komplex, nyní doplněný víceúčelovou sportovní halou a posilovnou. Pojďme však k slavnostnímu otevření.

V 9.00 hodin byla P. Jiřím Kaňem, za spoluúčasti dalších tří kněží, sloužena ve 100 metrů vzdáleném kostele mše svatá. Po ní následovalo již samotné otevření areálu, povzbuzující projevy významných hostů a prohlídka nové sportovní haly a posilovny. Menší občerstve-níčko přišlo všem vhod, zvláště pak těm, kteří šli nová hřiště a posilovací stroje prověřit. Zahrát si florbal, stolní tenis, malou kopanou i zacvičit v posilovně, přijeli borci z orelských jednot z Olešnice a Vísek.

Spolupráce zdejšího Katolického domu, Kolpingovy rodiny, skautů i Charity s blanenským Orlem opět potvrdila prospěšnost propojení aktivit duchovních, kulturních, sportovních i sociálních v jeden celek, v jednu křesťanskou farnost.

Všem díky za společné hezké chvíle, není možné poděkovat každému. Jedno poděkování je však nutné. Již pět let velmi úspěšně starostuje Orlům v Blansku bratr Hubert Henek a snad tento den byl dalším potvrzením toho, že jeho úsilí nese dobré ovoce.

Na závěr jen jedna myšlenka: Postavit hezký dům je jedna věc a dobře ho obydlet je druhá věc. Tento úkol na blanenské Orly čeká.

Petr Haresta

Zpět

2011