Orel Blansko

Zpět

Rok 2003 a Orel Blansko

Rok 2003 byl pro Orel Blansko v mnoha směrech velmi významný a úspěšný. Pětileté působení Orla potvrdilo velký význam této křesťanské sportovní organizace v našem regionu. Prioritou této organizace není vychovávat budoucí mistry republiky, ale začlenit mezi sportovce, byť jen rekreační, širokou veřejnost. A to se v Blansku stává více viditelným obzvláště po otevření nové víceúčelové sportovní haly s posilovnou. Vraťme se však na začátek roku 2003!

Nebo ještě dále, do období vánočních svátků 2002, kdy mnozí „opeřenci“ místo lenošení u televize prováděli formou brigády nátěr rozloženého železného skeletu budoucí haly. Přikládali i později pomocnou ruku, když byla svěřena výstavba nového areálu odborným firmám. Výsledku bylo dosaženo díky vynikající spolupráci se Společností katolického domu, „buldočímu“ zakousnutí starosty Huberta Henka, osobnímu nasazení členské základny tělovýchovné organizace i ostatních organizací v „kaťáku“. Tato budovatelská aktivita umožnila konkurovat nejen dalším jednotám Orla, ale i dalším sportovním jednotám v regionu. Samozřejmě si výstavba v roce 2003 vyžádala značné náklady. Konkrétně: 4 miliony od ústředí Orla a 150 tisíc investovalo město Blansko.

29.11.2003 se uskutečnilo slavnostní otevření nové části sportovního areálu. Při mši svaté vyzvedl hlavní celebrant P. Jiří Kaňa důležitost pospolitosti všech složek. Odborné přestřižení pásky bylo svěřeno do péče „celebrit“- blanenské starostky paní Králové a starosty všech opeřených Orlů, pana Šustra. Motivující byla slova významných hostů společenského a politického života, ale i odborníků z oblasti sportu, kteří vyzdvihli vynikající úroveň areálu. Výstavba nových sportovišť byla sice dominantní, ne však ojedinělou činností.

Borci blanenského Orla byli vidět na různých sportovních soutěžích všech úrovní. Hrálo a trénovalo se v kuželkách, stolním tenise, přespolním běhu, lehké atletice, malé kopané, floorbalu a dalších sportech. Nakonec je možné, že se z této blanenské líhně vyklube i ten mistr republiky, alias „Nikdy neříkej nikdy“. Bylo by dobré, kdyby se spektrum sportů (před válkou blanenští Orli trénovali i box) a množství sportujících rozšířilo. V novém komplexu jsou dobré podmínky, o čemž svědčí i rychle se zahušťující rozpis hodin. Všichni jsou zváni - dveře orlovny jsou otevřené!

Zpět

2011