Orel Blansko
Funkce Jméno E-mail Telefon
Starosta jednoty br.Jiří Hasoň e-mail 739270192
Místostarosta jednoty s.Ivana Klimešová
Sekretář jednoty br.Oldřich Němec
Členové rady Vít Balák
Ivo Dvořák
Miloš Čípek
Ota Götz
Hubert Hének
Karel Synek
Lukáš Musil
Jiří Reisigel
Vojtěch Toman
Ing. Josef Vaněk
2011